Op zoek naar de perfecte locatie

Terwijl we gestaag werkten aan het concept Toverland bleek op een gegeven moment dat de locatie in Stein, die wij al die tijd voor ogen hadden gehad, niet meer realistisch was.
Dat was een klap in ons gezicht.
Vooral de wijze waarop.
Zonder dat we in de gelegenheid waren gesteld onze plannen aan de juiste mensen toe te lichten ontstond er politiek veel weerstand. Ik was boos en verward.
Wat me vooral uit die periode is bijgebleven is het gevoel van machteloosheid.
Ik had er tot op dat moment geen idee van dat er op dit niveau zo willekeurig met mensen omgesprongen kon worden. Een zeer frustrerende ervaring.
We hielden de eer aan onszelf en trokken de stekker eruit. We gingen niet bedelen om ons prachtige plan te mogen realiseren……..Hallooooo zeg…. graag of niet!
Uiteindelijk hebben we van die situatie heel veel geleerd en bewijst zich weer dat uit teleurstellingen/ weerstand altijd mooie cadeautjes voortkomen.
Het 1e cadeau was dat we een veel duidelijker visie hadden  over wat we écht wilden en met een veel gerichtere blik  verder gingen kijken.
Het 2e cadeau was dat het als een lopend vuurtje door Limburg ging dat er een ondernemer was met een vernieuwend recreatief concept en dat er zich binnen een mum van tijd  8 gemeentes meldden die interesse hadden.
We kregen een enorme boost door deze bevestiging voor ons concept en gingen bij al die gemeentes onze plannen presenteren.
Het vertrouwen in bestuurlijk Limburg groeide simultaan met het vertrouwen in onszelf.
We hadden echt iets héél goeds in handen en voelden dat we na een stevige dip weer zeer grote stappen in de goede richting aan het zetten waren.
De laatste gemeente waar we gingen kijken was Sevenum.
We reden ernaar toe en namen de omgeving in ons op. Hier waren we nog nooit geweest.

 Er is écht meer tussen hemel en aarde!”

Op het moment dat ik uitstapte voor het gemeentehuis gebeurde er iets heel bijzonders. Het voelde net alsof ik thuis kwam!
Dat warme, veilige gevoel kan ik me nu nóg probleemloos herinneren.
Het gevoel van :” there’s no place like home”.
We werden welkom geheten door de burgemeester en een wethouder en ook dat voelde als een warm bad. “Down to earth mensen met ballen”, dat spatte van hun enthousiasme en ondernemerszin af.

En toen we aansluitend met de burgemeester in zijn jeep door Park de Peelbergen reden en de beoogde locatie bezochten vielen voor mij alle puzzelstukken op hun plaats.
Mijn hele hart wist dat dit dé locatie voor Toverland was.
Ook mijn broer voelde de goede vibe maar die voelde hij ook bij  een andere locatie waar hij heel veel vertrouwen in had.
Dus onderbouwden we de beide locaties met voors en tegens.
Bereikbaarheid, grondeigendommen en groeimogelijkheden, grondprijs, bestemmingsplan,  bestuurlijke kracht en last but not least: de te verwachten bezoekersaantallen.
Middels een professionele haalbaarheidsstudie werden alle onderdelen gewogen en kwam een overduidelijke winnaar uit de bus: Sevenum!
Ik was zó blij.
En dat ben ik nog steeds.
Toverland en Sevenum vormen ” a winning team”.
Wij voelen ons thuis in de prachtige landelijke omgeving die de potentie heeft ons te faciliteren  om uit te groeien tot een thema park van wereldformaat.
Wij voelen ons nog steeds thuis bij een gemeente die, ondanks dat ze gefuseerd is, de unieke kwaliteit  van ambtenaren die ook de taal durven spreken van ondernemers , heeft behouden.
Wij voelen ons méér dan thuis bij de inwoners die positief en kritisch Toverland in hun hart hebben gesloten.
Het blijft toch heel bijzonder dat ik me gelijk van deze positieve energie  bewust was toen wij de eerste keer uitstapten in Sevenum.
Er is écht meer tussen hemel en aarde!

Vorige bericht

Plaats een reactie

Ida Bisscheroux

Grote bewondering voor hoe je in het leven staat !

    Caroline Kortooms

    Dank je Ida. Mooie woordkeuze, het leven is ook een wonder!